O MNIEANETA  KARAŚ
 
 
Wykształcenie:

Psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 2005).
Doradca i Psychoterapeutka pracująca w nurcie egzystencjalnym.

(Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia z zakresu poradnictwa i psychoterapii w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii prowadzonego przez Univ. Prof. Dr Alfrieda Längle oraz Dr Godelę von Kirchbach z International Society of Logotherapy and Existential Analysis – Vienna – Warszawa 2014).
Uczestniczyła w dodatkowych szkoleniach/warsztatach z zakresu psychoterapii (m.in. lęku oraz stresu pourazowego) , arteterapii oraz diagnozy psychologicznej.

 Doświadczenie:
PSYCHOTERAPIA / POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 Od 2015 r. - w Gabinecie Psychoterapii Egzystencjalnej w Suwałkach: psychoterapia / poradnictwo psychologiczne w odpowiedzi na indywidualne potrzeby zgłaszających się osób.

2007 – 2014 r. w Dziale Terapeutycznym Aresztu Śledczego w Suwałkach: pomoc osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w obszarze leczenia uzależnień, problemów emocjonalnych i osobowości (ze szczególnym uwzględnieniem agresji). (Psychoedukacja, psychoterapia indywidualna i grupowa, treningi).

2008 – 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach: grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne oraz indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 


2005 – 2007 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach: pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne, związane ze stresem i kryzysem emocjonalnym oraz uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. (Diagnoza, psychoedukacja, psychoterapia indywidualna i grupowa)
2005 – 2007 r. w Zespole Leczenia Środowiskowego w Suwałkach: pomoc osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (głównie psychotycznymi). (Sesje indywidualne, wizyty domowe)
 
PROWADZENIE SZKOLEŃ, WYKŁADÓW I SEMINARIÓW:
Organizacja oraz prowadzenie i współprowadzenie cyklu seminariów w ramach II polskiej edycji Szkoły Psychoterapii w Nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii we współpracy z International Society of Logotherapy and Existential Analysis – Vienna
(Warszawa 2013 - 2016).

 Gościnne prowadzenie ćwiczeń ze studentami z zakresu psychoterapii egzystencjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, 2012-2016).
 
 Szkolenie z zakresu logoterapii dla uczestników Studium Poradnictwa (Counselling) SPCh (Warszawa 2015).
Prelekcja: Wolność i odpowiedzialność z perspektywy analizy egzystencjalnej na sympozjum naukowym Podstawowe dane istnienia zorganizowanym przez Sekcję Psychologii Egzystencjalnej KNSP Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa 2014).
Wykład: Analiza egzystencjalna: zastosowanie w pomocy psychologicznej (na zaproszenie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; Warszawa 2014).
Współprowadzenie seminarium: Spełnienie i sens w życiu: wprowadzenie do analizy egzystencjalnej (Warszawa 2013).
 
PUBLIKACJE:
 

Karaś, A. (2018). "Coś było puste i się wypełniło" - psychoterapia indywidualna pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych prowadzona w ujęciu egzystencjalnym w warunkach izolacji więziennej. Psychoterapia, 1 (184) 2018 [artykuł]

 
Karaś, A. (2008). Rzeka uczuć. Cukrzyca a zdrowie, 17. [artykuł]

Karaś, A. (2006). Osobowościowe uwarunkowania lęku społecznego. Studia Psychologica, 6. [abstrakt]
 INNE INFORMACJE:

Członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej (GLE Polska).
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz